Bezoek van BSGO Centrum

Coverfoto Nieuwsbrief Bezoek Bsgo Centrum

Coverfoto Nieuwsbrief Bezoek Bsgo Centrum

Op dinsdag 21 maart 2023 kreeg onze drukkerij bezoek van BSGO CentrumBij Drukkerij Van de Maele investeren we in de toekomst!
Recent werd een nieuwe snijmachine geïnstalleerd en de verlichting werd aangepast naar LED maar we zien “investeren in de toekomst” ook ruimer.
Daarom ontvingen we in het kader van de jeugdboekenmaand 2 klasjes van de lokale lagere school BSGO Centrum. In 2 groepen van ongeveer 25 leerlingen uit het 2de en 3de leerjaar, elk met hun 2 begeleiders, kregen zij een rondleiding doorheen het bedrijf. Zo ontdekten zij waar een brochure, boek of ander drukwerk vandaan komt.

Het hele productieproces werd getoond van idee - vormgeving - printing of plaatontwikkeling tot op de drukpers en in de afwerking. Heel wat informatie waarvan we niet verwachten dat alles zal onthouden worden maar we hopen dat het geheel toch een indruk zal nalaten. Misschien herinneren een paar kinderen zich nog de hoofdkleuren in druk: Cyaan - Magenta - Geel en Zwart als ze terugdenken aan de platen die uit de ontwikkelaar kwamen of de inkten boven in de torens van de drukpers...
En belangrijker nog, misschien zijn er enkele geboeid door ons werk en kiezen ze later voor een job in het grafische als ontwerper, drukker of afwerker...

Bekijk onze nieuwsbrief en volg de rondleiding mee aan de hand van de leuke fotocollage.